IFileStreamFactory

IFileStreamFactory interface

Çıktı dosyası akışını başlatmak ve serbest bırakmak için gerekli yöntemleri tanımlar.

public interface IFileStreamFactory

yöntemler

İsim Tanım
CreateFileStream() Çıktı dosyası verilerini yazmak için kullanılan akışı oluşturur.
ReleaseFileStream(Stream) Tarafından oluşturulan akışı serbest bırakırCreateFileStream yöntem.

Ayrıca bakınız