ReleasePageStream

IPageStreamFactory.ReleasePageStream method

Geeft de stream vrij die is gemaakt doorCreatePageStream methode.

public void ReleasePageStream(int pageNumber, Stream pageStream)
Parameter Type Beschrijving
pageNumber Int32 Het nummer van een pagina.
pageStream Stream Stroom gemaakt doorCreatePageStream methode.

Zie ook