ReleasePageStream

IPageStreamFactory.ReleasePageStream method

Tarafından oluşturulan akışı serbest bırakırCreatePageStream yöntem.

public void ReleasePageStream(int pageNumber, Stream pageStream)
Parametre Tip Tanım
pageNumber Int32 Bir sayfanın numarası.
pageStream Stream Akışı oluşturanCreatePageStream yöntem.

Ayrıca bakınız