ReleaseFileStream

ReleaseFileStream delegate

Frigör ström som instansierades av metoden som är associerad medCreateFileStream delegat.

public delegate void ReleaseFileStream(Stream fileStream);
Parameter Typ Beskrivning
fileStream Stream Strömmen skapad av metoden som är kopplad tillCreateFileStream delegera.

Se även