ReleaseFileStream

ReleaseFileStream delegate

ile ilişkili yöntem tarafından örneklenen akışı serbest bırakırCreateFileStream temsilci.

public delegate void ReleaseFileStream(Stream fileStream);
Parametre Tip Tanım
fileStream Stream İlişkili yöntem tarafından oluşturulan akışCreateFileStream temsilci.

Ayrıca bakınız