FileCache

FileCache class

Representerar en lokal cache på disken.

public class FileCache : ICache

Konstruktörer

namn Beskrivning
FileCache(string) Skapar ny instans avFileCache class.
FileCache(string, string) Skapar ny instans avFileCache class.

Egenskaper

namn Beskrivning
CachePath { get; } Den relativa eller absoluta sökvägen till cachemappen.
CacheSubFolder { get; } Undermappen som ska läggas tillCachePath .

Metoder

namn Beskrivning
GetKeys(string) Returnerar alla filnamn som innehåller filter i filnamn.
Set(string, object) Serialiserar data till den lokala disken.
TryGetValue<T>(string, out T) Avserialiserar data som är associerade med denna nyckel om sådan finns.

Se även