CacheKeys

CacheKeys class

Tillhandahåller metoder för att hämta unik identifierare för cache-posten.

public static class CacheKeys

Metoder

namn Beskrivning
static GetAttachmentKey(string) Returnerar unik identifierare för cache-posten som representerar bifogad fil.
static GetAttachmentsKey() Returnerar unik identifierare för cache-posten som representerar insamling avAttachment objekt.
static GetFileInfoKey() Returnerar unik identifierare för cache-posten som representerarViewInfo objekt.
static GetFileKey(string) Returnerar unik identifierare för cache-posten som representerar filen.
static GetPageKey(int, string) Returnerar unik identifierare för cache-posten som representerar sidfil.
static GetResourceFilter(int) Returnerar filtersträng för att söka efter cache-poster som representerarResource objekt.
static GetResourceKey(int, Resource) Returnerar unik identifierare för cache-posten som representerarResource objekt.
static GetViewInfoKey() Returnerar unik identifierare för cache-posten som representerarViewInfo objekt.

Se även