IncorrectPasswordException

IncorrectPasswordException class

Undantaget som kastas när det angivna lösenordet är felaktigt.

public class IncorrectPasswordException : GroupDocsViewerException

Se även