Trace

FileLogger.Trace method

Konsola bir izleme mesajı yazar. İzleme günlüğü mesajları, uygulama akışı hakkında genel olarak yararlı bilgiler sağlar.

public void Trace(string message)
Parametre Tip Tanım
message String İzleme mesajı.

istisnalar

istisna şart
ArgumentNullException Ne zaman atıldımessage boş.

Ayrıca bakınız