FileLogger

FileLogger constructor

Dosyaya günlük oluştur.

public FileLogger(string fileName)
Parametre Tip Tanım
fileName String Yol ile birlikte tam dosya adı

Ayrıca bakınız