GetConsumptionCredit

Metered.GetConsumptionCredit method

Hämtar antalet förbrukade krediter.

public static decimal GetConsumptionCredit()

Exempel

Följande exempel visar hur man hämtar antalet förbrukade krediter.

string publicKey = "Public Key";
string privateKey = "Private Key";

Metered metered = new Metered();
metered.SetMeteredKey(publicKey, privateKey);

decimal creditsConsumed = Metered.GetConsumptionCredit();

Se även