SetMeteredKey

Metered.SetMeteredKey method

Aktiverar produkt med uppmätta nycklar.

public void SetMeteredKey(string publicKey, string privateKey)
Parameter Typ Beskrivning
publicKey String Den offentliga nyckeln.
privateKey String Den privata nyckeln.

Exempel

Följande exempel visar hur man aktiverar produkten med mätbara nycklar.

string publicKey = "Public Key";
string privateKey = "Private Key";

Metered metered = new Metered();
metered.SetMeteredKey(publicKey, privateKey);

Se även