Logger

ViewerSettings.Logger property

Günlük kaydı için kullanılan kaydedici uygulaması (Hatalar, Uyarılar, İzler).

public ILogger Logger { get; }

Ayrıca bakınız