Resolution

BarcodeSettings.Resolution property

Haalt of stelt de horizontale en verticale resolutie in van een barcodebeeld dat wordt gegenereerd. Gemeten in dots per inch. De standaardwaarde is 96.

public float Resolution { get; set; }

Zie ook