BaseXDimension

BarcodeSettings.BaseXDimension property

Hiermee wordt een x-basisdimensie opgehaald of ingesteld, dat wil zeggen de kleinste breedte van de eenheid van streepjescodestrepen en spaties. Gemeten inGraphicsUnit .

public float BaseXDimension { get; set; }

Opmerkingen

Wanneer barcodeschaling wordt toegepast via een sjabloon, wordt een daadwerkelijke x-dimensie berekend op basis van de basis x-dimensie en een schaalfactor.

Zie ook