BaseXDimension

BarcodeSettings.BaseXDimension property

Bir temel x-boyutunu, yani barkod çubukları ve boşlukları biriminin en küçük genişliğini alır veya ayarlar. ÖlçülenGraphicsUnit .

public float BaseXDimension { get; set; }

Notlar

Bir şablon aracılığıyla barkod ölçeklendirme uygulandığında, temel x-boyutu ve bir ölçeklendirme faktörü üzerinden gerçek bir x-boyutu hesaplanır.

Ayrıca bakınız