BaseXDimension

BarcodeSettings.BaseXDimension property

Temel x boyutunu, yani barkod çubukları ve boşluk biriminin en küçük genişliğini alır veya ayarlar. ÖlçülenGraphicsUnit .

public float BaseXDimension { get; set; }

Notlar

Barkod ölçeklendirme bir şablon aracılığıyla uygulandığında, temel x boyutu ve bir ölçeklendirme faktörü temelinde gerçek bir x boyutu hesaplanır.

Ayrıca bakınız