BaseXDimension

BarcodeSettings.BaseXDimension property

Hämtar eller ställer in en bas-x-dimension, det vill säga den minsta bredden på enheten för streckkodsstreck och mellanslag. Mätt iGraphicsUnit .

public float BaseXDimension { get; set; }

Anmärkningar

När streckkodsskalning tillämpas genom en mall, beräknas en faktisk x-dimension på basen x-dimension och en skalningsfaktor.

Se även