Resolution

BarcodeSettings.Resolution property

Oluşturulan bir barkod görüntüsünün yatay ve dikey çözünürlüğünü alır veya ayarlar. İnç başına dots cinsinden ölçülmüştür. Varsayılan değer 96. ‘dir.

public float Resolution { get; set; }

Ayrıca bakınız