Resolution

BarcodeSettings.Resolution property

Hämtar eller ställer in den horisontella och vertikala upplösningen för en streckkodsbild som genereras. Mätt i dots per tum. Standardvärdet är 96.

public float Resolution { get; set; }

Se även