KnownTypes

DocumentAssembler.KnownTypes property

Får en oordnad uppsättning (det vill säga en samling unika föremål) som innehållerType objekt vilka helt eller delvis kvalificerade namn kan användas i dokumentmallar som bearbetas av denna assembler-instans för att anropa motsvarande typers statiska medlemmar, utföra typcasts, etc.

public KnownTypeSet KnownTypes { get; }

Se även