KnownTypes

DocumentAssembler.KnownTypes property

Aşağıdakileri içeren sırasız bir küme (yani benzersiz öğelerden oluşan bir koleksiyon) alır:Type bu birleştirici örneği tarafından işlenen belge şablonlarında tamamen veya kısmen nitelikli adlar kullanılabilen nesneleri, karşılık gelen türlerin statik üyelerini çağırmak, tür atamaları gerçekleştirmek vb.

public KnownTypeSet KnownTypes { get; }

Ayrıca bakınız