ILogger

ILogger interface

Logger interface

public interface ILogger

Metoder

namn Beskrivning
Error(string, Exception) Felmeddelande
Trace(string) Spåra meddelande
Warning(string) Varningsmeddelande

Se även