PreviewOptions

PreviewOptions class

Representerar alternativ för förhandsgranskning av dokument.

public class PreviewOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
PreviewOptions(CreatePageStream) Initierar en ny instans avPreviewOptions class.
PreviewOptions(CreatePageStream, ReleasePageStream) Initierar en ny instans avPreviewOptions class.

Egenskaper

namn Beskrivning
Height { get; set; } Förhandsgranskningshöjd.
PageNumbers { get; set; } Sidnummer som kommer att förhandsgranskas.
PreviewFormat { get; set; } Förhandsgranska bildformat.
Width { get; set; } Förhandsgranskningsbredd.

Fält

namn Beskrivning
CreatePageStream Delegate som definierar metod för att skapa förhandsvisningsström för utdatasida.
ReleasePageStream Delegate som definierar metod för att ta bort förhandsvisningsström för utdatasida.

Se även