Add

Add(string)

Lägger till fil för jämförelse.

public void Add(string filePath)
Parameter Typ Beskrivning
filePath String Jämförd filsökväg

Se även


Add(string, LoadOptions)

Lägger till fil för jämförelse med angivna laddningsalternativ.

public void Add(string filePath, LoadOptions loadOptions)
Parameter Typ Beskrivning
filePath String Jämförd filsökväg
loadOptions LoadOptions Ladda alternativ

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Add(Stream)

Lägger till dokumentström för jämförelse.

public void Add(Stream document)
Parameter Typ Beskrivning
document Stream Jämförd dokumentström

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Add(Stream, LoadOptions)

Lägger till dokumentström för jämförelse med angivna laddningsalternativ.

public void Add(Stream document, LoadOptions loadOptions)
Parameter Typ Beskrivning
document Stream Jämförd dokumentström
loadOptions LoadOptions Ladda alternativ

Anmärkningar

Läs mer

Se även