Metered

Metered class

Tillhandahåller metoder för tillämpningUppmätt licens.

public class Metered

Konstruktörer

namn Beskrivning
Metered() Initierar en ny instans avMetered class.

Metoder

namn Beskrivning
SetMeteredKey(string, string) Ställer in mätt offentlig och privat nyckel
static GetConsumptionCredit() Hämtar mängd använda krediter
static GetConsumptionQuantity() Får förbrukningskvantitet

Anmärkningar

Läs mer

Se även