IEnumValueInterpreter

IEnumValueInterpreter interface

Representerar en tolk avsedd att konvertera olika numeriska värden till beskrivande strängvärden.

public interface IEnumValueInterpreter

Egenskaper

namn Beskrivning
OutputValueRange { get; } Hämtar intervallet för alla möjliga utdata (tolkade) värden.

Se även