VCardBinaryRecord

VCardBinaryRecord class

vCard ikili kayıt meta veri sınıfını temsil eder.

public class VCardBinaryRecord : VCardRecord

Özellikleri

İsim Tanım
AltIdParameter { get; } Alternatif temsiller parametre değerini alır.
AnonymParameters { get; } Anonim parametreleri alır.
override ContentType { get; } Kayıt içerik türünü alır.
Count { get; } Meta veri özelliklerinin sayısını alır.
EncodingParameter { get; } Kodlama parametresi değerini alır.
Group { get; } Gruplama değerini alır.
Item { get; } Şunu alır:MetadataProperty belirtilen ada sahip.
Keys { get; } Meta veri özellik adlarının bir koleksiyonunu alır.
LanguageParameter { get; } Dil parametresi değerini alır.
MetadataType { get; } Meta veri türünü alır.
PrefParameter { get; } Tercih edilen parametreyi alır.
PropertyDescriptors { get; } GroupDocs.Metadata arama motoru aracılığıyla erişilebilen özellikler hakkında bilgi içeren tanımlayıcılardan oluşan bir koleksiyon alır.
TypeName { get; } Kaydın türünü alır.
TypeParameters { get; } Tür parametresi değerlerini alır.
Value { get; } Kayıt değerini alır.
ValueParameters { get; } Değer parametrelerini alır.

yöntemler

İsim Tanım
AddProperties(Func<MetadataProperty, bool>, PropertyValue) Belirtilen yüklemi karşılayan bilinen meta veri özelliklerini ekler. İşlem özyinelemeli olduğundan tüm iç içe geçmiş paketleri de etkiler.
Contains(string) Paketin belirtilen ada sahip bir meta veri özelliği içerip içermediğini belirler.
virtual FindProperties(Func<MetadataProperty, bool>) Belirtilen yüklemi karşılayan meta veri özelliklerini bulur. Arama özyinelemeli olduğu için iç içe geçmiş tüm paketleri de etkiler.
GetEnumerator() Koleksiyon boyunca yinelenen bir numaralandırıcı döndürür.
virtual RemoveProperties(Func<MetadataProperty, bool>) Belirtilen yüklemi karşılayan meta veri özelliklerini kaldırır.
virtual Sanitize() Paketten yazılabilir meta veri özelliklerini kaldırır. İşlem özyinelemeli olduğundan iç içe geçmiş tüm paketleri de etkiler.
SetProperties(Func<MetadataProperty, bool>, PropertyValue) Belirtilen yüklemi karşılayan bilinen meta veri özelliklerini ayarlar. İşlem özyinelemeli olduğundan tüm iç içe geçmiş paketleri de etkiler. Bu yöntem,AddProperties VeUpdateProperties Mevcut bir özellik yüklemi karşılıyorsa, değeri güncellenir. Yüklemi karşılayan pakette eksik bilinen bir özellik varsa, pakete eklenir.
UpdateProperties(Func<MetadataProperty, bool>, PropertyValue) Belirtilen yüklemi karşılayan bilinen meta veri özelliklerini günceller. İşlem yinelemeli olduğundan tüm iç içe geçmiş paketleri de etkiler.

Notlar

Daha fazla bilgi edin

Ayrıca bakınız