GroupDocs.Metadata.Formats.Riff

Ad alanı, kullanıcıların RIFF kapsayıcısından türetilen çeşitli biçimlerdeki meta verilerle çalışmasına olanak tanıyan işlevsellik sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
RiffInfoPackage RIFF INFO öbeğinden çıkarılan özellikleri içeren meta veri paketini temsil eder.