GroupDocs.Metadata.Standards.Exif

Ad alanı, EXIF (değiştirilebilir resim dosyası biçimi) meta verilerini okuma ve yazma amaçlı işlevsellik içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
ExifDictionaryBasePackage EXIF meta veri sözlükleri için soyut bir temel sınıf sağlar.
ExifGpsPackage Bir EXIF meta veri paketindeki GPS meta verilerini temsil eder.
ExifIfdPackage Exif Görüntü Dosyası Dizinini temsil eder. Exif IFD, Exif’e özgü öznitelik bilgilerini kaydetmek için bir dizi etikettir.
ExifPackage Bir EXIF meta veri paketini (Değiştirilebilir Görüntü Dosyası Biçimi) temsil eder.

Arayüzler

Arayüz Tanım
IExif EXIF meta verileriyle çalışması amaçlanan temel işlemleri tanımlar.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
ExifGpsAltitudeRef Bir GPS yükseklik referansını temsil eder.