GroupDocs.Metadata.Standards.Pkcs

Ad alanı, RFC 5652. ‘de belirtilen PKCS #7 sözdizimine dayalı olarak dijital imzalarla çalışması amaçlanan işlevsellik sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
Cms Şifreleme İleti Sözdizimi (CMS) - IETF’nin kriptografik olarak korunan iletiler standardı ile oluşturulmuş bir dijital işareti temsil eder. CMS, RFC 5652. ‘de belirtilen PKCS #7 sözdizimini temel alır. Lütfen bkz.https://tools.ietf.org/html/rfc5652 daha fazla bilgi için.
CmsAttribute Bir CMS imzalayan bilgisi özniteliğini temsil eder.
CmsCertificate Bir CMS sertifikasını temsil eder.
CmsEncapsulatedContent Bir içerik türü tanımlayıcısından ve içeriğin kendisinden oluşan imzalı bir içerik kapsayıcısını temsil eder.
CmsPackage Bir CMS dijital imza meta veri paketini temsil eder.
CmsSigner İmzalayan başına CMS bilgilerini temsil eder.
Oid Bir nesne tanıtıcısını (OID) temsil eder. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve ISO/IEC tarafından herhangi bir nesneyi, kavramı veya “şey"i küresel olarak açık kalıcı bir adla adlandırmak için standartlaştırılmış bir tanımlayıcı mekanizması.