GroupDocs.Metadata.Standards.Iptc

Ad alanı, kullanıcıların IPTC meta verileriyle çalışmasına izin veren sınıflar içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
IptcApplicationRecord Bir IPTC Uygulama Kaydını Temsil Eder.
IptcDataSet Bir IPTC DataSet’i (meta veri özelliği) temsil eder.
IptcEnvelopeRecord Bir IPTC Zarf Kaydını Temsil Eder.
IptcRecord Bir IPTC kaydını temsil eder.
IptcRecordSet Bir IPTC kayıtları koleksiyonunu temsil eder.

Arayüzler

Arayüz Tanım
IIptc IPTC meta verileriyle çalışması amaçlanan temel işlemleri temsil eder. Lütfen daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz:http://en.wikipedia.org/wiki/International_Press_Telecommunications_Council .

numaralandırma

numaralandırma Tanım
IptcApplicationRecordDataSet IPTC Uygulama Kaydı veri Kümesi numaralarını tanımlar.
IptcEnvelopeRecordDataSet IPTC Zarf Kaydı veri Kümesi numaralarını tanımlar.
IptcRecordType IPTC kayıt türlerini tanımlar.