GroupDocs.Metadata.Standards.DublinCore

Ad alanı, DublinCore meta verilerini farklı biçimlerdeki dosyalardan okumaya yönelik işlevsellik içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
DublinCorePackage Bir Dublin Core meta veri paketini temsil eder.

Arayüzler

Arayüz Tanım
IDublinCore Dublin Core meta verileriyle çalışmaya izin veren temel işlemleri tanımlar.