GroupDocs.Metadata.Formats.Email

Ad alanı, kaydedilmiş e-posta mesajlarını ve bunların bölümlerini temsil eden sınıfları içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
EmailHeaderPackage E-posta mesajı başlıklarını içeren bir meta veri paketini temsil eder.
EmailPackage E-posta mesajı meta verilerini temsil eder.
EmailRootPackage Bir e-posta iletisinde meta verilerle çalışmaya izin veren kök paketi temsil eder.
EmlPackage EML mesajı meta verilerini temsil eder.
EmlRootPackage Bir EML e-posta iletisinde meta verilerle çalışmaya izin veren kök paketi temsil eder.
MsgPackage MSG mesajı meta verilerini temsil eder.
MsgRootPackage Bir MSG e-posta iletisinde meta verilerle çalışmaya izin veren kök paketi temsil eder.