GroupDocs.Metadata.Standards.Signing

Ad alanı, dijital imzalarla çalışması amaçlanan temel işlevsellik sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
DigitalSignature Bir belgeyi imzalamak için kullanılan dijital imzayı temsil eder.