GroupDocs.Metadata.Export

Ad alanı, kullanıcıların meta veri özelliklerini farklı temsillere vermelerine izin veren sınıflar içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
ExportManager Kullanıcının meta veri özelliklerini çeşitli biçimlere vermesine izin veren bir dizi yöntem sağlar.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
ExportFormat Meta veri özelliklerini dışa aktarabileceğiniz dosya biçimlerini tanımlar.