GroupDocs.Metadata.Formats.Email

Namnutrymmet innehåller klasser som representerar sparade e-postmeddelanden och deras delar.

Klasser

Klass Beskrivning
EmailHeaderPackage Representerar ett metadatapaket som innehåller rubriker för e-postmeddelanden.
EmailPackage Representerar e-postmeddelandemetadata.
EmailRootPackage Representerar rotpaketet som tillåter arbete med metadata i ett e-postmeddelande.
EmlPackage Representerar EML-meddelandemetadata.
EmlRootPackage Representerar rotpaketet som tillåter arbete med metadata i ett EML-e-postmeddelande.
MsgPackage Representerar MSG-meddelandemetadata.
MsgRootPackage Representerar rotpaketet som tillåter arbete med metadata i ett MSG-e-postmeddelande.