GroupDocs.Metadata.Formats.Riff

Namnutrymmet tillhandahåller funktionalitet som tillåter användare att arbeta med metadata i olika format som härrör från RIFF-behållaren.

Klasser

Klass Beskrivning
RiffInfoPackage Representerar metadatapaketet som innehåller egenskaper som extraherats från RIFF INFO-biten.