AsfFilePropertyFlags

AsfFilePropertyFlags enumeration

ASF dosya özelliği flags. tanımlar

[Flags]
public enum AsfFilePropertyFlags : uint

değerler

İsim Değer Tanım
Undefined 0 Tanımlanmamış bayrak.
Broadcast 1 Bir dosyanın oluşturulma sürecinde olduğunu, ve dolayısıyla başlık nesnelerinde saklanan çeşitli değerlerin geçersiz olduğunu belirtir.
Seekable 2 Bir dosyanın aranabilir olduğunu belirtir.

Ayrıca bakınız