GroupDocs.Metadata.Standards.DublinCore

Namnutrymmet innehåller funktionalitet avsedd att läsa DublinCore-metadata från filer i olika format.

Klasser

Klass Beskrivning
DublinCorePackage Representerar ett Dublin Core-metadatapaket.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IDublinCore Definierar basoperationer som gör det möjligt att arbeta med Dublin Core-metadata.