ContentType

CmsEncapsulatedContent.ContentType property

İçerik türünü benzersiz bir şekilde belirten nesne tanımlayıcısını alır.

public Oid ContentType { get; }

Mülk değeri

Nesne tanımlayıcı, içerik türünü benzersiz bir şekilde belirtir.

Ayrıca bakınız