GroupDocs.Metadata.Standards.Signing

Namnutrymmet tillhandahåller basfunktioner avsedda att fungera med digitala signaturer.

Klasser

Klass Beskrivning
DigitalSignature Representerar en digital signatur som används för att signera ett dokument.