AsShot

XmpWhiteBalance.AsShot property

Beyaz dengesi: Shot. olarak

public static XmpWhiteBalance AsShot { get; }

Mülk değeri

Çekildiği gibi.

Ayrıca bakınız