GetResourceFilter

CacheKeys.GetResourceFilter method

Şunları temsil eden önbellek girişlerini aramak için filtre dizesi döndürür:Resource nesneler.

public static string GetResourceFilter(int pageNumber)
Parametre Tip Tanım
pageNumber Int32 Sayfa sayısı.

Geri dönüş değeri

Temsil eden önbellek girişlerini aramak için filtre dizesiResource nesneler.

istisnalar

istisna şart
ArgumentException Ne zaman atıldıpageNumber sıfırdan küçük veya eşittir.

Ayrıca bakınız