GetResourceKey

CacheKeys.GetResourceKey method

Temsil eden önbellek girişi için benzersiz tanımlayıcıyı döndürürResource nesne.

public static string GetResourceKey(int pageNumber, Resource resource)
Parametre Tip Tanım
pageNumber Int32 Sayfanın numarası.
resource Resource HTML kaynağı.

Geri dönüş değeri

Temsil eden önbellek girişi için benzersiz tanımlayıcıResource nesne.

istisnalar

istisna şart
ArgumentException Ne zaman atıldıpageNumber sıfırdan küçük veya eşittir.
ArgumentNullException Ne zaman atıldıresource boş.

Ayrıca bakınız