GetResourceKey

CacheKeys.GetResourceKey method

Temsil eden önbellek girişi için benzersiz tanımlayıcı döndürürResource nesne.

public static string GetResourceKey(int pageNumber, Resource resource)
Parametre Tip Tanım
pageNumber Int32 Sayfa numarası.
resource Resource HTML kaynağı.

Geri dönüş değeri

Temsil eden önbellek girişi için benzersiz tanımlayıcıResource nesne.

istisnalar

istisna şart
ArgumentException ne zaman atıldıpageNumber sıfıra eşit veya küçüktür.
ArgumentNullException ne zaman atıldıresource boş.

Ayrıca bakınız