GetKeys

ICache.GetKeys method

Returnerar alla nycklar som matchar filter.

public IEnumerable<string> GetKeys(string filter)
Parameter Typ Beskrivning
filter String Filtret att använda.

Returvärde

Nycklar som matchar filtret.

Se även