FontSettings

FontSettings class

Tillhandahåller metoder för att arbeta med källor för att leta efter TrueType-teckensnitt.

public static class FontSettings

Metoder

namn Beskrivning
static ResetFontSources() Återställer teckensnittskällor som har ställts in tidigare.
static SetFontSources(params IFontSource[]) Ställ in källorna för att leta efter TrueType-teckensnitt vid rendering av dokument.

Se även