FolderFontSource

FolderFontSource class

Representerar mappen som innehåller TrueType-teckensnitt.

public sealed class FolderFontSource : IEquatable<FolderFontSource>, IFontSource

Konstruktörer

namn Beskrivning
FolderFontSource(string, SearchOption) Initierar ny instans avFolderFontSource class.

Egenskaper

namn Beskrivning
FolderPath { get; } Sökväg till mappen som innehåller TrueType-teckensnitt.
SearchOption { get; } Anger om den aktuella mappen eller den aktuella mappen och alla undermappar ska sökas.

Metoder

namn Beskrivning
Equals(FolderFontSource) Bestämmer om strömmenFolderFontSource är samma som specificeratFolderFontSource objekt.
override Equals(object) Bestämmer om strömmenFolderFontSource är samma som specificerat objekt.
override GetHashCode() Returnerar hashkoden för den aktuellaFolderFontSource objekt.
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.
operator == Bestämmer om tvåFolderFontSource objekten är desamma.
operator != Bestämmer om tvåFolderFontSource objekt är inte samma sak.

Se även