SetFontSources

FontSettings.SetFontSources method

Ställ in källorna för att leta efter TrueType-teckensnitt vid rendering av dokument.

public static void SetFontSources(params IFontSource[] fontSources)
Parameter Typ Beskrivning
fontSources IFontSource[] Teckensnittskällorna.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas närfontSources är inget.

Se även