GetConsumptionQuantity

Metered.GetConsumptionQuantity method

Hämtar antalet bearbetade MB.

public static decimal GetConsumptionQuantity()

Exempel

Följande exempel visar hur man hämtar mängden bearbetade MB.

string publicKey = "Public Key";
string privateKey = "Private Key";

Metered metered = new Metered();
metered.SetMeteredKey(publicKey, privateKey);

decimal mbProcessed = Metered.GetConsumptionQuantity();

Se även