Trace

FileLogger.Trace method

Skriver ett spårningsmeddelande till konsolen. Spårningsloggmeddelanden ger allmänt användbar information om programflödet.

public void Trace(string message)
Parameter Typ Beskrivning
message String Spårmeddelandet.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas närmessage är inget.

Se även